Invitation til musikskoler

2018-12-01
Vi gentager successen KLANG i KU·BE igen næste år og inviterer elever, der enten spiller violin, klaver, guitar, slagtøj, accordion eller cello samt interesserede undervisere til at kaste sig ud i en aktiv dag fuld af ny musik. Det er lørdag den 1. juni, 2019 på Frederiksberg i København.

KLANG i KU.BE, 2018. Fotograf Alexander Banck-Petersen.

I løbet af en 4-årig periode er det lykkedes at få komponeret 60 nye stykker til musikskoleelver, som alle udgives på musikforlaget Edition·S. Værkerne er hovedsageligt solostykker skrevet for henholdsvis violin, klaver, guitar, slagtøj, accordion og cello. Til hver serie har en redaktionsgruppe med pædagogiske forudsætninger arbejdet med stykkerne og sørget for, at de passer til elever på forskellige niveauer.  
  
Lørdag den 1. juni kan musikskoleelever få et større indblik i ny musik ved at møde op med et eller flere indstuderede stykker fra Educate·S serien. Her kan eleverne arbejde med musikken, spille udvalgte stykker fra serien for andre elever, fremføre dem til en offentlig koncert samt møde og tale med komponisterne bag stykkerne.

Program for den 1. juni, 2019
KU.BE Kulturhus, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg.
14:30-16.00 workshop + kagepause

16.00-17.30 Koncert: Unge solister
17.30-18.30 Musiksnak (møde mellem elever og komponister)
Mulighed for fællesspisning


Det er gratis at deltage! Ved tilmelding får hver elev tilsendt det solohæfte, som de ønsker at opføre et eller flere stykker fra.

Der er begrænsede pladser, derfor er tilmeldingen efter først til mølle-princippet. 

KLANG i KU.BE, 2018. Fotograf Alexander Banck-Petersen.

Workshop 1:
Underviser: Komponist, underviser og redaktør på Educate·S serien, Østen Mikal Ore
Deltagere: Musikskoleelever – og interesserede undervisere
Varighed: halvanden time 
 
Formålet med workshoppen er, at eleverne møder hinanden, gennemgår og taler om de stykker, de hver især skal opføre. Der vil desuden være fokus på koncertsituationen og de tanker og udfordringer, der kan være forbundet med denne.

Koncert:
Musikskoleelever opfører det eller de værker, de har indstuderet fra Educate·S serien, koncerten varer ca. 40 minutter. 

Workshop 2:
Moderator: Østen Mikal Ore
Deltagere: Musikskoleelever, undervisere, komponister og evt. publikum
Varighed: ca. 60 minutter
 
Formålet med workshoppen er, at diskutere de stykker eleverne har opført. Elever og komponister får mulighed for at møde hinanden og tale om den musik, der er skrevet, hvordan det var at opføre den og hvilke tanker, der har ligget forud for kompositionen. Publikum er også velkomne til at blande sig i snakken.
 


Tilmelding til arrangementet skal sendes til Eva Havshøj Ohrt på eva@edition-s.dk. Når man har tilmeldt sig dagen, vil man få et nodehæfte for det pågældende instrument tilsendt gratis og efterfølgende et program for dagen. 
  


Ny musik i KU.BE 
Hele den 1. juni vil kulturhuset KU.BE syde og boble af ny musik, mystiske klange og skæve taktarter. Udover dette arrangement, vil dagen byde på en hel række andre begivenheder arrangeret af KLANG Festivalen, som både involverer professionelle musikere og amatører.
 
Der er gratis adgang og åbent for alle.
 
Med venlige hilsner

Eva Havshøj Ohrt,
Musikforlaget Edition·S

NEWS & EVENTS