Canarie

(2017)
Li-Ying Wu
Guitar solo
Educational music
2018

READ

Canarie er del af Educate·S · Stykker for guitar, en serie af musikstykker udgivet af musikforlaget Edition·S. Tilblivelsen af serien udspringer af et ønske om at bygge videre på den historiske tradition, hvor samtidens komponister skrev musik, der indviede musikelever i nye musikalske oplevelser og erkendelser.

---

Canarie var under renæssancen en meget populær dans, der bredte sig fra Spanien over hele Europa. Både dansen og musikken var lystig, hurtig og energisk, i tredelt takt, men med mange synkoper. Dette stykke bruger mange af de samme virkemidler, da det er hurtigt, energisk og med synkoper – noget, man får lyst til at danse til.

For at understrege det lette og energiske er det vigtigt, at alle ottendedele, som ikke falder på slaget, bliver udført lette, nærmest som optakter. Til gengæld må melodien, som ligger på slaget, gerne understreges. Meget af musikkens dansante karakter skal således findes i de nuancerede forskelle mellem de lette ottendedele og de mere markerede meloditoner på slagene. Fingersætning og andre tekniske angivelser for udøvelsen vil jeg overlade til udøveren og/eller dennes lærer.

---

Li-Ying Wu er født i Taipei, Taiwan, i 1978, hvor hun voksede op i en familie, som elskede klassisk musik af Bach, Haydn, Mozart og Beethoven. Tidligt begyndte hun på en musikalsk uddannelse med hovedfagene klaver, cello og komposition. Senere studerede hun på universitetet i Taiwan og blev ved et tilfælde introduceret til dansk musik. Li-Ying blev fascineret af, hvor mange forskelligartede musikalske udtryk der er i dansk musik, og den kunstneriske frihed, som den danske musik vidner om. Derfor rejste hun til Danmark og færdiggjorde sine studier ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, hvorefter hun studerede elektronisk komposition på DIEM i Aarhus. Li-Ying er underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 

---

Read about Educate·S in English here


BUY:

  • Score (English) DKK125.00(€ ~16.75)
    (Prices incl. 25% EU VAT)
  • Score (Danish) DKK125.00(€ ~16.75)
    (Prices incl. 25% EU VAT)

    The comment field can be used to add your own dealer reference, title ID, or catalogue number. This will be displayed as part of your order overview at checkout.

For information about our rental prices, please contact the Rentals Department: ingelise@edition-s.dk.

If you have any questions or difficulties, please do not hesitate to contact us by email or phone +45 33 13 54 45.

QR Code

half-width_460px